1-29-13 - Pusch Ridge v Verrado - Playoff - phoenixjonesphotography