1-27-2016 - Cortez at Northwest Christian - Boys Soccer - phoenixjonesphotography