2-3-2017 - Northwest Christian v Odyssey Institute - Boys Basketball Game - phoenixjonesphotography